TipBergen TipBergen TipBergen

Uw mening over Bergen Aanmelden

18-06-2019

Potentiele naamsverandering gemeente

Publieke raadpleging onder de inwoners van Bergen over potentiele naamsverandering gemeente

Horst, 14 juni 2019

Naamsverandering Bergen
De gemeente Bergen gaat de voor- en tegenargumenten van een naamsverandering van gemeente Bergen naar gemeente Maasduinen onderzoeken. Het idee voor de naamswijziging komt uit de omgevingsvisie 2030 van de gemeente Bergen. Daarin wordt de vraag geopperd of Bergen nog wel de meest geschikte naam is voor de gemeente.

Toponderzoek legde de vraag over de naamsverandering voor aan de deelnemers van TipBergen. Het behouden van de naam Bergen kwam hierbij als winnaar uit de bus, 53% van de respondenten gaf hier de voorkeur aan.

Op de stelling ‘Het is goed dat de gemeente Bergen een naamsverandering onderzoekt’ is wisselend gereageerd. Zo is 40% van de respondenten het hier (zeer) mee eens, 47% van de respondenten geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling.

Benieuwd naar de volledige rapportage? Lees hier de volledige rapportage. 15 respondenten van TipBergen namen deel aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van TipBergen zijn te lezen op www.TipBergen.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken over de volgende raadpleging van TipBergen? Meld u hier aan voor TipBergen.


Download resultaten